App: Gueopic, a aplicación para o autismo

appGueopic é unha aplicación deseñada para persoas con dificultades de comunicación como nenos con hipoacusia, autismo e outras discapacidades similares. Tamén é  moi útil para axudar a persoas con problemas de alzheimer. A funcionalidade de gueopic é moi simple, todos os elementos aparecen nun só menú, sen necesidade de entrar en submenús ou páxinas adicionais; todo queda reflectido nunha soa pantalla. A intención é adaptar e personalizar a aplicación a cada persoa segundo a súa necesidade, en canto a idioma, imaxes e sons.

Deixe un comentario