O Illa Verde crea un Club de Ciencia

Un total de 30 centros educativos públicos desenvolverán este curso 2017/18 o ‘Club de ciencia’, unha iniciativa promovida pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria co fin de estimular o espírito científico do alumnado. Esta acción –cuxa resolución provisional se pode consultar no seguinte enlace http://www.edu.xunta.gal/portal/node/23584- desenvolverase en 15 centros da provincia da Coruña, 4 de Lugo, 2 de Ourense e 9 de Pontevedra.

Na provincia de Lugo desenvolverán ‘Club de ciencia’ o CPI de Castroverde, o CPI Poeta Uxío Novoneyra de Folgoso do Courel, o IES Nosa Señora dos Ollos Grandes de Lugo e o CEIP Illa Verde, tamén de Lugo.

Tralo éxito da primeira edición, na que participaron 10 centros educativos, este curso os ‘Club de ciencia’ esténdense a un total de 30 centros, dos cales tamén forman parte aqueles que desenvolveron o proxecto o ano pasado. Cada un deles recibirá unha achega económica de 1.200 euros para poder desenvolver a súa iniciativa. .

O obxectivo da mesma pasa por fomentar o espírito científico e a curiosidade do alumnado, o que favorece, en consecuencia, o traballo das áreas denominadas STEM (Ciencias, Tecnoloxía, Enxeñaría e Matemáticas), unha das prioridades da Consellería de cara aos próximos anos.

 

Aprendizaxe mediante indagación e resolución de problemas

O ‘Club de ciencia’ defínese como un espazo de aprendizaxe non formal baseado nunha metodoloxía de indagación, onde os docentes suxiren diferentes accións enfocadas aos alumnos e alumnas co obxecto de que estes podan dar resposta ás súas curiosidades e aos seus intereses, así como resolver problemas. Neste sentido, a creación deste espazo no centro pode converterse nun escenario propicio para desenvolver estratexias metodolóxicas que promovan capacidades, coñecementos e técnicas que aumenten o interese dos participantes por saber, cada vez máis, sobre diversos campos da ciencia e as súas posibilidades de aplicación na tecnoloxía.

O proxecto ten que desenvolverse fóra do horario lectivo e nos espazos que se consideren ou habiliten do centro docente. Este horario deberá cumprir, como mínimo, unha media de catro horas ao mes, comezando a partir da concesión definitiva do proxecto, ata final do período lectivo do alumnado durante o curso 2017/18.

Edudixital 2020

Cómpre resaltar que esta acción se enmarca na Estratexia galega para a educación dixital 2020, Edudixital, presentada en Consello da Xunta o pasado mes de setembro. O plan nace con dous obxectivos principais. En primeiro lugar, busca lograr que todo o alumnado de ensino obrigatorio teña formación en robótica e programación no curso 2020/21 co fin de que, ao finalizar os estudos, acade un nivel adecuado de competencia dixital e científico-tecnolóxica. Por outro lado, tamén se pretende romper coa fenda de xénero nos estudos STEM.

Nos últimos anos, a Consellería puxo en marcha accións específicas para promover as vocacións científico-tecnolóxicas entre o alumando. Deste xeito, desde o curso 2015/16 impulsouse un cambio curricular a través de novas materias de libre configuración como Robótica, Programación ou Identidade dixital (esta última, de nova incorporación este curso).

Asociado ás ditas materias, no 2016/17 repartíronse kits de robótica, programación e impresión 3D en todos os centros de secundaria. Tamén se estableceron marcos estables de colaboración con entidades e sociedade civil, e desenvolvéronse outras accións (como os propios Club de ciencia) que teñen como principal obxectivo estimular o espírito científico entre a mocidade.

Ademais, este curso 2017/18 a Consellería puxo en marcha a Semana STEM –que se está celebrando nestes momentos–, introduciu os kits de Robótica en 111 centros de Primaria e estableceu un plan de formación específico en Robótica, Programación e Impresión 3D vinculado ás ensinanzas tecnolóxicas para, deste xeito, reforzar os coñecementos dos docentes nesta materia.

Deixe un comentario